Τσιπούρα 

≥ 35μ
βάθος κολύμβησης

Η επιστημονική της ονομασία είναι Sparus aurata και ανήκει στην οικογένεια των Σπαριδών. Η τσιπούρα είναι ένα ψάρι με γαλάζιες και γκρι αποχρώσεις στα πλευρά της και ασημί-γάλαζιο στην κορυφή της ράχης της. Έχει έναν χρυσοκίτρινο χρωματισμό ανάμεσα στους οφθαλμούς ενώ εμφανίζει μία μαύρη κηλίδα στην αρχή της πλευρικής γραμμής στο κάλυμμα των βραγχίων της.

 

Λαβράκι

≥ 54μ
βάθος κολύμβησης

Η επιστημονική ονομασία του είναι Dicentrarchus labrax και ανήκει στην οικογένεια των Μορονιδών. Το λαβράκι έχει σκούρα ράχη και χρώμα ασημί, το σχήμα του είναι μακρύ και υδροδυναμικό. Το μήκος του μπορεί να φτάσει τα 105 εκατοστά και το βάρος του τα 12 κιλά! Ζει 13-15 χρόνια σε αλμυρά όσο και σε υφάλμυρα ή και γλυκά νερά.

Κρανιός

≥ 100kg βάρος

Η επιστημονική του ονομασία είναι Argyrosomus regius και ανήκει στην οικογένεια των σκιαινίδων. Μοιάζει πολυ με το λαβράκι, έχει χρώμα ασημί και χρυσαφί στο στόμα. Το μήκος του μπορεί να φτάσει τα 2μ. και το βάρος του τα 100 κιλά. Ζεί σε πελαγικά παράκτιες περιοχές. Εντοπίζεται σε ολόκληρη τη Μεσόγειο.

 

 

Μυτάκι

≥ 150μ
βάθος κολύμβησης

Η επιστημονική του ονομασία είναι Diplodus puntazzo ή Charax puntazzo και ανήκει στην οικογένεια των Σπαριδών. Ανήκει στην ιδια οικογένεια με τον σαργό με τον οποίο μοιάζει πολύ. Το μήκος του μπορεί να φτάσει τα 60 εκατοστά και το βάρος τα 2 κιλά.

 

 

Φαγκρί

≥ 90cm μήκος

Η επιστημονική του ονομασία είναι Pagrus pagrusΑνήκει στην οικογένεια των Σπαριδών. Όπως η συναγρίδα και το λυθρίνι συγκαταλέγεται στα «κόκκινα» ψάρια. Το μήκος του μπορεί να φτάσει τα 90 εκατοστά και το βάρος του τα 10 κιλά. Ζει κοντά στο βυθό σε ανοιχτά νερά και σε διαφορετικούς τύπους πυθμένα σε βάθη από 30 έως και 250 μ.

 

Τσιπούρα 

35μ
βάθος κολύμβησης

 Η επιστημονική της ονομασία είναι Sparus aurata και ανήκει στην οικογένεια των Σπαριδών.

Η τσιπούρα είναι ένα ψάρι με γαλάζιες και γκρι αποχρώσεις στα πλευρά της και ασημί-γάλαζιο στην κορυφή της ράχης της. Έχει έναν χρυσοκίτρινο χρωματισμό ανάμεσα στους οφθαλμούς ενώ εμφανίζει μία μαύρη κηλίδα στην αρχή της πλευρικής γραμμής στο κάλυμμα των βραγχίων της.

Λαβράκι

≥54μ
βάθος κολύμβησης

Η επιστημονική ονομασία του είναι Dicentrarchus labrax και ανήκει στην οικογένεια των Μορονιδών.

Το λαβράκι έχει σκούρα ράχη και χρώμα ασημί, το σχήμα του είναι μακρύ και υδροδυναμικό.

Κρανιός

≥100kg βάρος

Η επιστημονική του ονομασία είναι Argyrosomus regius και ανήκειστην οικογένεια των σκιαινίδων.

Μοιάζει πολυ με το λαβράκι, έχει χρώμα ασημί και χρυσαφί στο στόμα.Το μήκος του μπορεί να φτάσει τα 2μ. και το βάρος του τα 100 κιλά.

Μυτάκι

≥150μ
βάθος κολύμβησης

Η επιστημονική του ονομασία είναι Diplodus puntazzo ή Charax puntazzo και ανήκει στην οικογένεια των Σπαριδών.

Φαγκρί

≥90cm μήκος

Η επιστημονική του ονομασία είναι Pagrus pagrusΑνήκει στην οικογένεια των Σπαριδών. Όπως η συναγρίδα και το λυθρίνι συγκαταλέγεται στα «κόκκινα» ψάρια

Το μήκος του μπορεί να φτάσει τα 90 εκατοστά και το βάρος του τα 10 κιλά.